Kontakt

Ulica 4. Jula br. 105/15, zgrada Zetagradnje

Podgorica

067/631-226

020/634-293

Stomatološka ordinacija "DR Senad" Ulica 4. Jula br.105/15, zgrada Zetagradnje - 067/631-226; 020/634-293